Bài pháp âm Ta Còn Có Mẹ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Trường An Cổ Tự hòa hưng, cái bè, Tiền Giang

Đánh giá