Pháp thoại “Tà Dâm” được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Phật Thất Chùa Bửu Quang (73 Đường số 16, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh) ngày 201/12/2016