Bài pháp âm Ta Đang Là Ai được Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Bửu Quang (Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh)

Đánh giá