Bài pháp thoại Ta Tặng Gì Cho Nhau do đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bảo Vân (Quận Bình Thạnh, HCM), ngày 28-01-2018

Ta Tặng Gì Cho Nhau – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá