Bài thuyết pháp “Tài Sản Chân Thật” được Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Q3, Tp Hồ Chí Minh) ngày 06/4/2016

Tài Sản Chân Thật – Thích Thiện Thuận
Đánh giá