Bài pháp thoại Tam Bảo Bất Biến (Vấn Đáp) do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Bảo Đức (Oberhause, Đức Quốc), ngày 15-06-2017