Bài pháp thoại Tam Bảo Trong Đời Thường do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu, tại chùa Tam Bảo (Na Uy), ngày 01.07.2017