Tâm bình thế giới bình – TT.Thích Nhật Từ.
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc châu,
ngày 13-05-06
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1538,Tam-binh-the-gioi-binh.tsph