Bài thuyết pháp “Tâm Bình Thế Giới Bình” được Giảng Sư Thích thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Pháp Vân (16 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh) ngày 01/3/2016

Đánh giá