Bài pháp âm Tâm Bình Thường Là Đạo do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Long Thiền (Tịnh Biên, An Giang) buổi chia sẻ thuyết pháp

Đánh giá