Tám điều dễ và khó của kiếp người – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Minh, Tuy Hòa, Bình Thuận. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6602,Tam-dieu-de-va-kho-cua-kiep-nguoi.tsph