Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu. Giảng tại chùa Hội Khánh (TP. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 28-09-2018

Download MP3

Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu – Thích Phước Tiến
4.4 (88.89%) 9 votes