Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5270,Tam-Kinh-2-Vuot-qua-kho-ach.tsph

Tâm Kinh 2: Vượt qua khổ ách – Thích Nhật Từ
Đánh giá