Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5283,Tam-Kinh-3-Cat-lop-cai-toi.tsph