Bài pháp thoại Tấm Lòng Của Biển do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Kim Sơn, Tỉnh Cà Mau trong khóa tu mùa hè 2013

Đánh giá