Tấm lòng người Thầy – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 2006, ngày 20-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1646,Tam-long-nguoi-Thay.tsph