_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại TÁM NGỌN GIÓ CUỘC ĐỜI
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa Từ Nguyên – Q.Tân Phú
Ngày 16.12.2013 – nhằm ngày 14.11 Quý Tỵ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***