Bài pháp âm Tám Ngọn Gió Thế Gian do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Ngọc Thành (Q. Thủ Đức, Tp HCM)

Đánh giá