Bài pháp âm Tám Ngọn Gió Thế Gian do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Ngọc Thành (Q. Thủ Đức, Tp HCM)

Tám Ngọn Gió Thế Gian – Thích Thiện Thuận
Đánh giá