Pháp thoại “Tam Quy Ngũ Giới” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân ngày lễ Thượng Nguyên 2011 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3