Pháp thoại “Tâm Sự Chuyến Hoằng Pháp Tại Canada & Hoa Kỳ” được thầy Thích Phước Tiến chia sẻ trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 49 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11/01/2015

Download MP3

Đánh giá