Bài pháp thoại: Tâm Thức Học Phật giáo 01 – Nguồn Tâm Thức – do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/202 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6997,Tam-thuc-hoc-Phat-giao-01-Nguon-tam-thuc.tsph