Bài pháp thoại Tâm Tình Cuối Năm do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc