Thầy Thich Nhật Từ Giảng tại Delhi, Ấn Độ, ngày 04/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-8-tuong-cat-tuong/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com