Tang chế: Những điều cần biết – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Chùa Giác Ngộ, ngày 03-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1382,Tang-che-Nhung-dieu-can-biet.tsph