Bài thuyết pháp Tạo Dựng Công Đức do Thượng Tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Pháp Vân (244 Nguyễn Văn Đậu, P.11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Đánh giá