Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phật Học, Cần Thơ, ngày 02/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5290,Tha-thu-de-duoc-an-vui.tsph

Tha thứ để được an vui – Thích Nhật Từ
Đánh giá