Bài pháp thoại Thần Chú Đại Bi phần 1 do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Thần Chú Đại Bi phần 1 – Thích Thiện Thuận
1 (20%) 3 votes