Bài thuyết pháp Thân Người Khó Được do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Tân Phát (X. Tân An Hội, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá