Thần Tài Gõ Cửa – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 02/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3258,Than-Tai-Go-Cua.tsph

Thần Tài Gõ Cửa – Thích Nhật Từ
Đánh giá