Pháp thoại Thân Tâm Thường An Lạc do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 18/11/2018