Bài pháp thoại Thần Thông Không Bằng Đạo Thông do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Thiện Đạo (Đài Bắc – Đài Loan) ngày 16.9.2018

Thần Thông Không Bằng Đạo Thông – Thích Pháp Hòa
3.8 (75%) 8 vote[s]