Pháp âm Thần Thông Không Qua Nghiệp Lực được Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Hoa (Bảo Lộc, Lâm Đồng), ngày 04/09/2017