Bài giảng Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-07-2019

Download MP3

Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi – Thích Phước Tiến
4.4 (87.14%) 14 vote[s]