Thằng Nhóc

Tác giả: An-Phôngx Đô-Đê

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 1999

Giọng đọc: Bá Chung