Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kỷ niệm 44 năm thành lập Trường Thanh Niên Xã Hội – Chùa Pháp Vân, ngày 15/05/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4716,Thanh-Nien-Phung-Su-Xa-Hoi.tsph