Thập Đại Đệ Tử Phật

Nếu như hai ngàn năm trăm năm trước, có người giữ gìn nhục thân sống đến hôm nay, thì đó là tôn giả Đại Ca Diếp, đầu đà đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Cách đây không lâu, Bác sĩ Bá Khắc Sum người Pháp đã được gặp tôn giả Đại Ca Diếp tại Kê Túc Sơn, Ấn Độ, và đã quy y với Ngài. Cuộc đời của vị thánh đầy tính cách truyền kỳ ấy,  hôm nay đem giới thiệu ra đây, thật là một đoạn cố sự mỹ lệ. Chúng ta hãy trở lại từ lúc tôn giả vừa chào đời. Hai ngàn năm trăm năm trước, tại thôn Ma Ha Sa Đà cách thủ đô Vương Xá nước Ma Kiệt không xa , có một nhà hào phú trưởng già dòng Bà La Môn tên Ni Câu Lư Đà Kiệt Ba, tiếng đồn tài sản của ông có thể sánh với vua Tân Bà Sa La đương thời. Tôn giả Đại Ca Diếp đã xuất sinh trong gia đình hào phú ấy.  Nói về lúc đản sinh tôn giả, có những điềm lành không khác với điềm lành đản sinh Phật Đà là mấy. Ngày mẫu thân tôn giả lâm bồn, chính là lúc bà đang dạo chơi trong đình viện, bỗng cảm thấy mệt mỏi, bà đến ngồi dưới bóng cây đại thọ Tất Bát La nghỉ ngơi. Lúc ấy chẳng biết thiên y từ đâu bay tới và Đại Ca Diếp cất tiếng khóc chào đời.


Thập Đại Đệ Tử Phật
3.3 (65.71%) 7 vote[s]