Đây là một đề tài hết sức cần thiết đối với những người tu tập, chúng ta tu học rất nhiều nhưng nếu chưa vững lòng tin thì đó là một điều đáng tiếc. Chúng ta tin Phật, theo Phật nhưng vì lòng tin chưa vững vàng nên chúng ta cũng tin và tu theo cái khác. Vậy làm thế nào để vững lòng tin thì mời quý vị cùng theo dõi bài pháp thoại “Thắp Sáng Niềm Tin” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.

Download MP3