Bài pháp âm Thật Giả Cuộc Đời do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tổ đình Long Khánh trong khóa tu 1 ngày an lạc ngày 23/09/2009

Đánh giá