Thầy giáo chất lượng, giáo dục chất lượng – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân ngày nhà giáo Việt Nam lần 25, Chùa Ấn Quang, ngày 18-11-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2077,Thay-giao-chat-luong-giao-duc-chat-luong.tsph

Thầy giáo chất lượng, giáo dục chất lượng – Thích Nhật Từ
Đánh giá