Địa điểm thuyết giảng: Chùa Tường Nguyên – Q.Bình Tân – Tp.HCM
Ngày 14 tháng 06 năm Quý Tỵ
Kính chúc quý vị nghe pháp trong an lạc … A Di Đà Phật …