Bài pháp thoại “Thềm Thang Tịnh Độ” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Trân Bửu (Quảng Nam) ngày 17/12/2013 (15/11/Quý Tỵ)

Download MP3

Thềm Thang Tịnh Độ – Thích Phước Tiến
Đánh giá