26 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Chánh Định

Thích Chánh Định

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Chánh Định. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Pháp Môn Trợ Tu - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Môn Trợ Tu – Thích Chánh Định

http://youtu.be/iaK98xAcO0sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Mau Kẻo Trễ - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Mau Kẻo Trễ – Thích Chánh Định

http://youtu.be/1_T0O9_Uk5kXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tam Phước - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Phước – Thích Chánh Định

http://youtu.be/69iPIPaHYtoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bản Chất Thế Gian - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bản Chất Thế Gian – Thích Chánh Định

http://youtu.be/JnME3XV_drgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Kham Nhẫn - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Kham Nhẫn – Thích Chánh Định

http://youtu.be/Xk-8ilAZap4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vui Mà Sống - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vui Mà Sống – Thích Chánh Định

http://youtu.be/Mk3DeV3pzG0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Quan Điểm Phật Giáo Về Hạnh Phúc Và Khổ Đau - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quan Điểm Phật Giáo Về Hạnh Phúc Và Khổ Đau – Thích Chánh Định

http://youtu.be/c4wpikVQ7DEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tôn Chỉ Của Đạo Phật - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tôn Chỉ Của Đạo Phật – Thích Chánh Định

http://youtu.be/c0tMmGVB2JUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lòng Biết Ơn - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lòng Biết Ơn – Thích Chánh Định

http://youtu.be/hxLdWH9xotwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chủ Trương, Mục Đích, Tôn Chỉ Của Đạo Phật 1 - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chủ Trương, Mục Đích, Tôn Chỉ Của Đạo Phật 1 – Thích Chánh Định

http://youtu.be/RG6XdTtUMagXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Biết Thương Mình - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Biết Thương Mình – Thích Chánh Định

http://youtu.be/RhAUtn8oa4QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Khổ Não - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Khổ Não – Thích Chánh Định

http://youtu.be/8e187MHeI1IXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Niềm Vui Chánh Pháp Và Niềm Vui Cuộc Đời - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niềm Vui Chánh Pháp Và Niềm Vui Cuộc Đời – Thích Chánh Định

http://youtu.be/YwWkFiun4N0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Quà Tặng Khóa Tu - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quà Tặng Khóa Tu – Thích Chánh Định

http://youtu.be/iZxsdEY0KrIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Người Bằng Hữu - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Bằng Hữu – Thích Chánh Định

http://youtu.be/6cxCZRxYy48Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bốn Điều Khó Được - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bốn Điều Khó Được – Thích Chánh Định

http://youtu.be/F_ji_SsgjI0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đời Người Như Áng Phù Vân - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đời Người Như Áng Phù Vân – Thích Chánh Định

http://youtu.be/xX4HGF0gfv0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo – Thích Chánh Định

http://youtu.be/TxKHoIdC-_sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bóng Cả Cuộc Đời - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bóng Cả Cuộc Đời – Thích Chánh Định

http://youtu.be/rO1XWoGDOuIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Xả Để An Vui - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Xả Để An Vui – Thích Chánh Định

http://youtu.be/SuzXQbnFH0UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ý Nghĩa Lễ Phật Đản Pl2559 - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Lễ Phật Đản Pl2559 – Thích Chánh Định

http://youtu.be/02eVitt-gycXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Báo Thời Của Nghiệp - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Báo Thời Của Nghiệp – Thích Chánh Định

http://youtu.be/rBDv0ccXp9QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Niềm An Lạc Trong Đạo Phật - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niềm An Lạc Trong Đạo Phật – Thích Chánh Định

http://youtu.be/4ceHLeOg2NMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chủ Trương, Mục Đích, Tôn Chỉ Của Đạo Phật 2 - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chủ Trương, Mục Đích, Tôn Chỉ Của Đạo Phật 2 – Thích Chánh Định

http://youtu.be/7SANkBF42foXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Vô Ngã - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Vô Ngã – Thích Chánh Định

http://youtu.be/0omzMc6VaGcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Phương Pháp Tu Học - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phương Pháp Tu Học – Thích Chánh Định

http://youtu.be/0EBUqBiGj8YXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Sống Với Lòng Biết Ơn - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Với Lòng Biết Ơn – Thích Chánh Định

http://youtu.be/c5Da6WzOurcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Tâm - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Tâm – Thích Chánh Định

http://youtu.be/DGzEhdcQlskXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Khuyến Tu - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Khuyến Tu – Thích Chánh Định

http://youtu.be/XFb67FTpAjIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nhân Quả Và Nghiệp Báo - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Quả Và Nghiệp Báo – Thích Chánh Định

http://youtu.be/mfPwd0kSrF4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...