Trang Chủ Danh mục Thích Chánh Định

Danh mục: Thích Chánh Định

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Chánh Định. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ (KT95) - Thích Chánh Định

Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ (KT95) – Thích Chánh Định

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16-09-2018
Quà Tặng Khóa Tu - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quà Tặng Khóa Tu – Thích Chánh Định

http://youtu.be/iZxsdEY0KrIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Người Bằng Hữu - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Bằng Hữu – Thích Chánh Định

http://youtu.be/6cxCZRxYy48Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bốn Điều Khó Được - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bốn Điều Khó Được – Thích Chánh Định

http://youtu.be/F_ji_SsgjI0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Đời Người Như Áng Phù Vân - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đời Người Như Áng Phù Vân – Thích Chánh Định

http://youtu.be/xX4HGF0gfv0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo – Thích Chánh Định

http://youtu.be/TxKHoIdC-_sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bóng Cả Cuộc Đời - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bóng Cả Cuộc Đời – Thích Chánh Định

http://youtu.be/rO1XWoGDOuIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Xả Để An Vui - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Xả Để An Vui – Thích Chánh Định

http://youtu.be/SuzXQbnFH0UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Ý Nghĩa Lễ Phật Đản Pl2559 - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Lễ Phật Đản Pl2559 – Thích Chánh Định

http://youtu.be/02eVitt-gycXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Báo Thời Của Nghiệp - Pháp thoại thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Báo Thời Của Nghiệp – Thích Chánh Định

http://youtu.be/rBDv0ccXp9QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Niềm An Lạc Trong Đạo Phật - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niềm An Lạc Trong Đạo Phật – Thích Chánh Định

http://youtu.be/4ceHLeOg2NMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Chủ Trương, Mục Đích, Tôn Chỉ Của Đạo Phật 2 - Đại đức Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chủ Trương, Mục Đích, Tôn Chỉ Của Đạo Phật 2 – Thích Chánh Định

http://youtu.be/7SANkBF42foXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Pháp Vô Ngã - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Vô Ngã – Thích Chánh Định

http://youtu.be/0omzMc6VaGcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Phương Pháp Tu Học - Pháp âm thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phương Pháp Tu Học – Thích Chánh Định

http://youtu.be/0EBUqBiGj8YXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Sống Với Lòng Biết Ơn - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Với Lòng Biết Ơn – Thích Chánh Định

http://youtu.be/c5Da6WzOurcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tu Tâm - Bài giảng thầy Thích Chánh Định.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Tâm – Thích Chánh Định

http://youtu.be/DGzEhdcQlskXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng https://goo.gl/oF6cnX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...

Bài mới