Trang Chủ Danh mục Thích Giác Đăng

Danh mục: Thích Giác Đăng

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Giác Đăng. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Những Trở Ngại Người Tu Tịnh Độ Cần Biết (KT36) - Thầy Thích Giác Đăng | Phật Pháp Ứng Dụng

Những Trở Ngại Người Tu Tịnh Độ Cần Biết (KT36) – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/QeBIGRMyzbMNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Giác Đăng | Thượng Tọa Thích Giác Đăng giảng http://bit.ly/thichgiacdang Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận...
Nghiệp - Con Đường Giải Thoát - Bài giảng thượng tọa Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghiệp – Con Đường Giải Thoát – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/ws31qda4TfAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Đêm Diễn Cuối Cùng - Bài giảng TT Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đêm Diễn Cuối Cùng – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/EOKoFK_AO94Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tu Tịnh Độ - TT giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Tịnh Độ – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/3AcJOcFm5ZgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Phước Hay Nợ - Pháp âm thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phước Hay Nợ – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/GyOC5ZBWj_EXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nương Tựa - Pháp thoại thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nương Tựa – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/TcfpZxhtezYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tránh Ác Làm Lành Giữ Lòng Trong Sạch - TT giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tránh Ác Làm Lành Giữ Lòng Trong Sạch – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/SeZGX1RrRaQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nghĩ Về Sự Chết - Bài giảng thượng tọa Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghĩ Về Sự Chết – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/7QmfP958X-QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nghiệp Lúc Lâm Chung - Bài giảng thượng tọa Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghiệp Lúc Lâm Chung – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/Q3IFIVgPsWAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Niệm Chết - Pháp thoại thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Chết – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/EvgzpUewC3QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nhân Quả A Xà Thế - Pháp thoại thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Quả A Xà Thế – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/rLPHSjg_bY8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Thế À - Thượng tọa Thích Giác Đăng thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thế À – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/ZkY5YigjxSEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Hóa Giải Địa Ngục - Bài giảng TT Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hóa Giải Địa Ngục – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/TePcyvqywiIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Chận Dừng Bánh Xe Nhân Quả - Bài giảng thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chận Dừng Bánh Xe Nhân Quả – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/VmVL3ptPQcEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Pháp Thoại Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc 2 - Pháp âm thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Thoại Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc 2 – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/IqFGbf7RMBEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Ý Như Vạn Sự - Giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Như Vạn Sự – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/k9ku9LclgmIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...

Bài mới