30 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Giác Đăng

Thích Giác Đăng

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Giác Đăng. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Những Trở Ngại Người Tu Tịnh Độ Cần Biết (KT36) - Thầy Thích Giác Đăng | Phật Pháp Ứng Dụng

Những Trở Ngại Người Tu Tịnh Độ Cần Biết (KT36) – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/QeBIGRMyzbMNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Giác Đăng | Thượng Tọa Thích Giác Đăng giảng http://bit.ly/thichgiacdang Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Một Ngày Tu Học Phần 4 - Bài giảng thượng tọa Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Một Ngày Tu Học Phần 4 – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/3_fKv8VChzQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chuẩn Bị Tâm Hướng Về Cực Lạc - Bài giảng TT Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuẩn Bị Tâm Hướng Về Cực Lạc – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/qmWq4iScV5IXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Làm Thế Nào Để Thanh Thản Khi Ngày 30 Tới - Bài giảng TT Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Thế Nào Để Thanh Thản Khi Ngày 30 Tới – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/aF--7LfiC-AXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Phân Biệt Về Nghiệp - Pháp thoại thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phân Biệt Về Nghiệp – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/lobmHR7a7gUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Quy Y Tam Bảo - Thượng tọa Thích Giác Đăng thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quy Y Tam Bảo – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/GNc74mGrIRYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vô Ưu - Giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vô Ưu – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/_m82j-f8HL8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Một Ngày Tu Học Phần 3 - Bài giảng thượng tọa Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Một Ngày Tu Học Phần 3 – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/49VW9tvLXqcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tiểu Nghiệp Phân Biệt - TT giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tiểu Nghiệp Phân Biệt – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/GV2qipV1vAYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vô Thường - Giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vô Thường – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/oj6ekkqZTXEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nghiệp - Con Đường Giải Thoát - Bài giảng thượng tọa Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghiệp – Con Đường Giải Thoát – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/ws31qda4TfAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đêm Diễn Cuối Cùng - Bài giảng TT Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đêm Diễn Cuối Cùng – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/EOKoFK_AO94Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Tịnh Độ - TT giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Tịnh Độ – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/3AcJOcFm5ZgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Phước Hay Nợ - Pháp âm thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phước Hay Nợ – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/GyOC5ZBWj_EXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nương Tựa - Pháp thoại thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nương Tựa – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/TcfpZxhtezYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tránh Ác Làm Lành Giữ Lòng Trong Sạch - TT giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tránh Ác Làm Lành Giữ Lòng Trong Sạch – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/SeZGX1RrRaQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nghĩ Về Sự Chết - Bài giảng thượng tọa Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghĩ Về Sự Chết – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/7QmfP958X-QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nghiệp Lúc Lâm Chung - Bài giảng thượng tọa Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghiệp Lúc Lâm Chung – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/Q3IFIVgPsWAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Niệm Chết - Pháp thoại thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Chết – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/EvgzpUewC3QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nhân Quả A Xà Thế - Pháp thoại thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Quả A Xà Thế – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/rLPHSjg_bY8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thế À - Thượng tọa Thích Giác Đăng thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thế À – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/ZkY5YigjxSEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hóa Giải Địa Ngục - Bài giảng TT Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hóa Giải Địa Ngục – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/TePcyvqywiIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chận Dừng Bánh Xe Nhân Quả - Bài giảng thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chận Dừng Bánh Xe Nhân Quả – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/VmVL3ptPQcEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Thoại Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc 2 - Pháp âm thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Thoại Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc 2 – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/IqFGbf7RMBEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ý Như Vạn Sự - Giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Như Vạn Sự – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/k9ku9LclgmIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bốn Hạng Người - Bài giảng thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bốn Hạng Người – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/AOj31EtGTNcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tưởng Niệm Sự Xuất Hiện Của Đức Phật - TT giảng sư Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tưởng Niệm Sự Xuất Hiện Của Đức Phật – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/YT1SkErVQxoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Thoại Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc 1 - Pháp âm thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Thoại Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc 1 – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/he3Trz8kMKwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thanh Thản Niệm Phật - Thượng tọa Thích Giác Đăng thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thanh Thản Niệm Phật – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/3OJNa_bKwlcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bóng Tối Và Ánh Sáng - Bài giảng thầy Thích Giác Đăng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bóng Tối Và Ánh Sáng – Thích Giác Đăng

http://youtu.be/TKyNF6ZzckwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng thuyết giảng https://goo.gl/bzFDPp Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...