30 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Giác Hạnh

Thích Giác Hạnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Giác Hạnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Sự Màu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (KT06) - Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Màu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (KT06) – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/7zosiH9vowUNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Giác Hạnh | Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng http://bit.ly/thichgiachanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Sự Thù Thắng Của Tam Bảo (KT14) - Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Thù Thắng Của Tam Bảo (KT14) – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/8o_69ZqQEngNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Giác Hạnh | Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng http://bit.ly/thichgiachanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Công Đức Niệm Phật phần 1 - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Công Đức Niệm Phật phần 1 – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/TtQ5Q485c14Những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Tài Sản Không Bao Giờ Mất - Pháp âm HT Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Tài Sản Không Bao Giờ Mất – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/bSeylITvOD8Những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Cánh Cửa Hạnh Phúc - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Cánh Cửa Hạnh Phúc – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/afKgv5zrxuoNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Công Đức Niệm Phật phần 2 - Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Công Đức Niệm Phật phần 2 – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/3SVwbcHYMRINhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Thân Phận Con Người - Pháp âm HT Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Thân Phận Con Người – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/o9Q93IiX8TgNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Nghĩa Mầu Của Vu Lan - Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghĩa Mầu Của Vu Lan – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/nBm4w4N9-_kNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Giới Tướng - Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Giới Tướng – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/RRFrcPhvwmgNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu - Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/Z4N4dVCtAboNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Phật Pháp Phổ Thông - Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Phổ Thông – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/39-wj6sBFU8Những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Hành Giả Niệm Phật Và Chướng Duyên - Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Hành Giả Niệm Phật Và Chướng Duyên – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/6gIrECpK2mMNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ - Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/9ph4OB01rtoNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Dừng Lại - Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Dừng Lại – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/ZM45I3Qe9IgNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Năm Rồng Nói Chuyện Rồng - Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Năm Rồng Nói Chuyện Rồng – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/atlNtWxFPmgNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Chuyện Tâm Linh Tại Hiền Như Tịnh Thất - Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuyện Tâm Linh Tại Hiền Như Tịnh Thất – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/by-W0pmJdGQNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Niệm Phật Nhiệm Màu - Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Nhiệm Màu – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/tq5KQqb6hWANhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh - Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/a6Rw5eXiepANhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Thân Trung Ấm Vãng Sinh - HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Thân Trung Ấm Vãng Sinh – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/29LQB8uIxdQNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Thù Thắng Và Lợi Ích Của Pháp Môn Niệm Phật - HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Thù Thắng Và Lợi Ích Của Pháp Môn Niệm Phật – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/Fyf4Bu9CSToNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Niệm Phật Sám Pháp - Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Sám Pháp – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/3hr0uPAphwoNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Lý Tưởng Của Người Phật Tử - HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Lý Tưởng Của Người Phật Tử – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/03KXzUDmzx0Những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Nói Dễ Mà Làm Thì Khó - Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Nói Dễ Mà Làm Thì Khó – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/N9tpXLGwcPANhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối - HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/sgaClwofp_gNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Phước Và Tội - Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Phước Và Tội – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/lhiQP0ayKuoNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Ai Làm Cho Ta Khổ - Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Ai Làm Cho Ta Khổ – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/TYO0Kn_DvDoNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Bảy Phương Pháp Bố Thí - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Bảy Phương Pháp Bố Thí – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/EiAGGtMh-JoNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo - Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/7qtuVldWY3UNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Chuyện Âm Phủ - Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuyện Âm Phủ – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/PEUSp9Fez2oNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Căn Bản Của Tịnh Độ - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Căn Bản Của Tịnh Độ – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/s2FcHHAseu0Những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...