26 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Giác Toàn

Thích Giác Toàn

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Giác Toàn. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân (KT08) - Thích Giác Toàn | Phật Pháp Ứng Dụng

Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân (KT08) – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/Eo_R3rMoXIoĐăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm (KT52) - Thầy Thích Giác Toàn | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm (KT52) – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/Y2clYEFOw2kNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Giác Toàn | Hòa Thượng Thích Giác Toàn giảng http://bit.ly/thichgiactoan Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Tức Tâm Tức Phật - HT giảng sư Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tức Tâm Tức Phật – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/lNrOPxBwvMwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Con Đường Tâm Linh - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đường Tâm Linh – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/xaAXko1jzI0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đời Sống Có Ý Nghĩa - Bài giảng Thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đời Sống Có Ý Nghĩa – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/yDdAIrgyVzIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lợi Ích Luật Nhân Quả - Pháp âm HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lợi Ích Luật Nhân Quả – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/AuKvF5ie0_MXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vượt Qua Cảm Giác Tự Tử - HT giảng sư Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vượt Qua Cảm Giác Tự Tử – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/DzAY9jb9-FwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Buông Bỏ Cố Chấp - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Buông Bỏ Cố Chấp – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/tgP6UjdUKA4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 860 Phần 2 - Pháp âm HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 860 Phần 2 – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/m0PnRjUDS2gXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chuyển Hóa Tâm Tham - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuyển Hóa Tâm Tham – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/lGLH_krtd6QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 860 Phần 1 - Pháp âm HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 860 Phần 1 – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/IdddjSNBWMgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 810 Phần 1 - Pháp âm HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 810 Phần 1 – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/jL_UnzNp8d4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ngũ Phúc Xuân Thiêng - Pháp thoại thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ngũ Phúc Xuân Thiêng – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/Edv9a9j0_ZAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đường Về Cực Lạc - Pháp thoại HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đường Về Cực Lạc – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/ostOyexRtoYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Hạnh Đại Thế Chí - Pháp âm thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Hạnh Đại Thế Chí – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/wI3xKzpiQtUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Tạp A Hàm 848 - Bốn Thiên Đạo Của Chư Thiên - Pháp thoại HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Tạp A Hàm 848 – Bốn Thiên Đạo Của Chư Thiên – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/UrPNSnov51oXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đại Trí Độ Luận Trích Giảng Phần 1 - Bài giảng Thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Trí Độ Luận Trích Giảng Phần 1 – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/TwLWs7cL3_gXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nhân Quả Không Sai - Pháp thoại thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Quả Không Sai – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/6sL0HBCZwQYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đạo Phật Khất Sĩ - Bài giảng Thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Phật Khất Sĩ – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/TIk66XrYPz0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ý Pháp Thần Mật Của Tổ Sư Minh Đăng Quang - HT giảng sư Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Pháp Thần Mật Của Tổ Sư Minh Đăng Quang – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/C6vDQmq5r1cXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Có Gì Phải Sợ Hãi - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Có Gì Phải Sợ Hãi – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/7OkZnx0zkZIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Cốt Lõi Bình Yên - Bài giảng Thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cốt Lõi Bình Yên – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/P5CkYOPinrAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tâm Hạnh Người Tu - Pháp thoại thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Hạnh Người Tu – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/gkim-izyfeQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Khổ Và Lạc - Pháp thoại HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Khổ Và Lạc – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/JgSwD5hefLAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thay Đổi Quan Niệm Sống - Pháp âm thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thay Đổi Quan Niệm Sống – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/T4kitX9MoRgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tặng Phẩm Dâng Đời - Pháp thoại thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tặng Phẩm Dâng Đời – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/vxx6ngmemk0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Hạnh Địa Tạng - HT giảng sư Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Hạnh Địa Tạng – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/7JssVuLop2wXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thông Điệp Sống Từ Kinh Đại Điển Tôn - Pháp âm thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thông Điệp Sống Từ Kinh Đại Điển Tôn – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/aqbRsHkukKUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Từ Bi Hỷ Xả - Pháp âm thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Từ Bi Hỷ Xả – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/xY9Aqpa18vwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...