Trang Chủ Danh mục Thích Minh Niệm

Danh mục: Thích Minh Niệm

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Niệm. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Làm Chủ Và Ôm Ấp Cơn Giận - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Chủ Và Ôm Ấp Cơn Giận – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/d-MfmkhnP8kXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Thản Nhiên Trước Những Biến Dộng - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thản Nhiên Trước Những Biến Dộng – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/VGzSODtqVwoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Khơi Dậy Năng Lực Tịnh Tiến - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Khơi Dậy Năng Lực Tịnh Tiến – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/4jge46R-CYMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/67IjLnD2J4sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/-sKeNHZ-WGsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/9vReEklUxAEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Làm Mới Lại Tình Thương - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Mới Lại Tình Thương – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/rbmPld6dy7sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/cEjNEC0k0V0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tương Lai Làm Bằng Chất Liệu Của Hiện Tại - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tương Lai Làm Bằng Chất Liệu Của Hiện Tại – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/0rOOzuiU14AXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Hơi Thở - Điểm Tựa An Toàn - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hơi Thở – Điểm Tựa An Toàn – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/SblcsbfbLWYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bình Yên - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bình Yên – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/pODwuUl-3nsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Hãy Để Chánh Niệm Dẫn Đường - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hãy Để Chánh Niệm Dẫn Đường – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/Uwom3djv92IXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/CDgXkgr9cXsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Định Niệm Trong Đời Sống - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Định Niệm Trong Đời Sống – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/D9KWA6xPd7EXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bình Yên Từ Bên Trong - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bình Yên Từ Bên Trong – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/i_iVySX3ezEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc Chân Thật - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc Chân Thật – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/LkTe7iBAQaQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...

Bài mới