Trang Chủ Danh mục Thích Minh Niệm

Danh mục: Thích Minh Niệm

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Niệm. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Thảnh Thơi Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thảnh Thơi Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/lqBigpb2q8UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc Chân Thật - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc Chân Thật – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/LkTe7iBAQaQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Làm Mới Lại Tình Thương - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Mới Lại Tình Thương – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/rbmPld6dy7sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/wYTaT0elSxMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tương Lai Làm Bằng Chất Liệu Của Hiện Tại - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tương Lai Làm Bằng Chất Liệu Của Hiện Tại – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/0rOOzuiU14AXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Buông Xả Cảm Xúc Tốt - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Buông Xả Cảm Xúc Tốt – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/t50IuZKDYhEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bình Yên - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bình Yên – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/pODwuUl-3nsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/ho8rmQVy1AgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nhìn Lại Tâm Tưởng Của Mình - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Tâm Tưởng Của Mình – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/ySA8HoOP5YQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/CDgXkgr9cXsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Thản Nhiên Trước Những Biến Dộng - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thản Nhiên Trước Những Biến Dộng – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/VGzSODtqVwoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/_xYBM0rwzm4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bình Yên Từ Bên Trong - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bình Yên Từ Bên Trong – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/i_iVySX3ezEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/67IjLnD2J4sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bớt Tự Ái Sẽ Bớt Giận Hờn - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bớt Tự Ái Sẽ Bớt Giận Hờn – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/A9FwpyX5iGsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/V4Z0YnC_IXIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...

Bài mới