Trang Chủ Danh mục Thích Minh Niệm

Danh mục: Thích Minh Niệm

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Niệm. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Nhìn Lại Tâm Tưởng Của Mình - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Tâm Tưởng Của Mình – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/ySA8HoOP5YQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/CDgXkgr9cXsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Thản Nhiên Trước Những Biến Dộng - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thản Nhiên Trước Những Biến Dộng – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/VGzSODtqVwoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/_xYBM0rwzm4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bình Yên Từ Bên Trong - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bình Yên Từ Bên Trong – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/i_iVySX3ezEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/67IjLnD2J4sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Bớt Tự Ái Sẽ Bớt Giận Hờn - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bớt Tự Ái Sẽ Bớt Giận Hờn – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/A9FwpyX5iGsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/V4Z0YnC_IXIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/9vReEklUxAEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Càng Bớt Hưởng Thụ Càng Thêm Bình Yên - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Càng Bớt Hưởng Thụ Càng Thêm Bình Yên – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/b7EvMNOUlhsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Thương Yêu Như Thế Nào Để Đem Lại Hạnh Phúc Cho Nhau - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thương Yêu Như Thế Nào Để Đem Lại Hạnh Phúc Cho Nhau – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/iJZLdXp73aMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/cEjNEC0k0V0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tha Thứ - Chất Liệu Ân Tình - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tha Thứ – Chất Liệu Ân Tình – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/VxsuxRHpmcAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Ta Đang Làm Gì Đây - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ta Đang Làm Gì Đây – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/ebULA-1uMpoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Không Sanh Cũng Không Diệt - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Không Sanh Cũng Không Diệt – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/b7rzsjuzIO8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Làm Sao Để Được Bình Yên - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Sao Để Được Bình Yên – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/D6JPNYdJBzIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...

Bài mới