Trang Chủ Danh mục Thích Minh Niệm

Danh mục: Thích Minh Niệm

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Niệm. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Không Sanh Cũng Không Diệt - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Không Sanh Cũng Không Diệt – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/b7rzsjuzIO8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Làm Sao Để Được Bình Yên - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Sao Để Được Bình Yên – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/D6JPNYdJBzIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nghệ Thuật Thanh Lọc Tâm Lý - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghệ Thuật Thanh Lọc Tâm Lý – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/j2yRo3KCq8EXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Nguyên Tắc Hay Không Nguyên Tắc - Đại đức Thích Minh Niệm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nguyên Tắc Hay Không Nguyên Tắc – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/XKCh8DMgovIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh - DD giảng sư Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/zGmj2Xq5pscXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/fgQksqA5OY8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
5 Nguyên Tắc Sống Bình An Và Hạnh Phúc - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

5 Nguyên Tắc Sống Bình An Và Hạnh Phúc – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/8JscB1-iAT0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Chấp Nhận Cảm Xúc Xấu - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chấp Nhận Cảm Xúc Xấu – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/Eu6vPomX3-cXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu - Pháp thoại đại đức Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/Fc5Yinn35REXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong - Pháp âm DD Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/ksRqP7oss34Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...
9 Bước Chuyển Hóa - Bài giảng thầy Thích Minh Niệm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

9 Bước Chuyển Hóa – Thích Minh Niệm

http://youtu.be/zkDMv1xMKOkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Minh Niệm thuyết giảng https://goo.gl/AJxsnf Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận...

Bài mới