Trang Chủ Danh mục Thích Minh Thành

Danh mục: Thích Minh Thành

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Thành. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Sáu Pháp Hòa Kính – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=ZZurfC3-_uU Sáu Pháp Hòa Kính - Thích Minh Thành 2016

Công Phu Tu Tập – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=Q9gIz66Sm1M Công Phu Tu Tập - Thích Minh Thành 2016
Lăng Nghiêm Yếu Giải - Nhân Duyên Thuyết Kinh - DD Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lăng Nghiêm Yếu Giải – Nhân Duyên Thuyết Kinh – Thích Minh Thành

http://youtu.be/frfaQ2TCGi4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...
Chiếc Gương Chánh Pháp - Bài giảng đại đức Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chiếc Gương Chánh Pháp – Thích Minh Thành

http://youtu.be/7zHAu0qY0ms Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...
Niệm Phật Thâm Nghĩa - Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Thâm Nghĩa – Thích Minh Thành

http://youtu.be/ef2vV_BU-54 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...
Cốt Tủy Đạo Phật - Pháp âm thầy Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cốt Tủy Đạo Phật – Thích Minh Thành

http://youtu.be/oz2k38YVRD4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...

Bài mới