Trang Chủ Danh mục Thích Minh Thành

Danh mục: Thích Minh Thành

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Thành. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Công Phu Tu Tập – Thích Minh Thành

https://www.youtube.com/watch?v=Q9gIz66Sm1M Công Phu Tu Tập - Thích Minh Thành 2016
Lăng Nghiêm Yếu Giải - Nhân Duyên Thuyết Kinh - DD Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lăng Nghiêm Yếu Giải – Nhân Duyên Thuyết Kinh – Thích Minh Thành

http://youtu.be/frfaQ2TCGi4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...
Chiếc Gương Chánh Pháp - Bài giảng đại đức Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chiếc Gương Chánh Pháp – Thích Minh Thành

http://youtu.be/7zHAu0qY0msXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...
Lăng Nghiêm Yếu Giải - Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi - DD Thích Minh Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lăng Nghiêm Yếu Giải – Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi – Thích Minh Thành

http://youtu.be/B6agr0LJGrYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...
Niệm Phật Thâm Nghĩa - Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Thâm Nghĩa – Thích Minh Thành

http://youtu.be/ef2vV_BU-54Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...
Tứ Thánh Đế Phần 3 - Thầy Thích Minh Thành giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tứ Thánh Đế Phần 3 – Thích Minh Thành

http://youtu.be/03eNgjKhCYkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng https://goo.gl/7tulzC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp...

Bài mới