27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Nguyên Hạnh

Thích Nguyên Hạnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Nguyên Hạnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Không Sống Hại Mình Hại Người (KT56) - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) | Phật Pháp Ứng Dụng

Không Sống Hại Mình Hại Người (KT56) – Thầy Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/K46nMqWU5_4 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Nguyên Hạnh | Đại Đức Thích Đức Trường giảng http://bit.ly/thichnguyenhanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Không Phẫn Nộ - Pháp âm đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Không Phẫn Nộ – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/9MjC5aCSRK4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Nâng Tầm Cuộc Sống - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nâng Tầm Cuộc Sống – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/zualTtfO9-w Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Nên Làm Và Không Nên Làm - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nên Làm Và Không Nên Làm – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/0V4pdQtqfmw Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Nền Tảng Hạnh Phúc - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nền Tảng Hạnh Phúc – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/VGXoPPzrFe4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Phát Khởi Tâm Lành - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phát Khởi Tâm Lành – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/rlZ6CivKdcs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/gtJgi6Qj650 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Hóa Giải Mâu Thuẩn - Pháp thoại đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hóa Giải Mâu Thuẩn – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/zYbLG_9U7ik Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Ngu Dốt Đời Người Là Nói Dối - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ngu Dốt Đời Người Là Nói Dối – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/RhdVYRVW7oA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Con Đường Chánh Pháp - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đường Chánh Pháp – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/buXLCIKr0tk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Con Đi Tìm Mẹ 1 - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đi Tìm Mẹ 1 – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/Qv1zcKY-3K4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Kinh Bốn Hạng Người 2 - Pháp âm đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bốn Hạng Người 2 – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/670k0HAZ4Ts Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Mừng Đón Như Lai - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Mừng Đón Như Lai – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/VPeQEOya_fg Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Tu Trong Chướng Duyên 2 - DD giảng sư Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Trong Chướng Duyên 2 – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/nX7nxbl6KZU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
20 Môn Tâm Pháp - Bài giảng đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

20 Môn Tâm Pháp – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/sTk1t8zgfrc Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...