Trang Chủ Danh mục Thích Nguyên Hạnh

Danh mục: Thích Nguyên Hạnh

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Nguyên Hạnh. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Bước Chân Sen Nở - Thích Đức Trường

Bước Chân Sen Nở – Thích Đức Trường

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 45 tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-05-2018
Không Sống Hại Mình Hại Người (KT56) - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) | Phật Pháp Ứng Dụng

Không Sống Hại Mình Hại Người (KT56) – Thầy Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/K46nMqWU5_4Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Nguyên Hạnh | Đại Đức Thích Đức Trường giảng http://bit.ly/thichnguyenhanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận...
Nâng Tầm Cuộc Sống - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nâng Tầm Cuộc Sống – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/zualTtfO9-wXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Nên Làm Và Không Nên Làm - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nên Làm Và Không Nên Làm – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/0V4pdQtqfmwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Nền Tảng Hạnh Phúc - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nền Tảng Hạnh Phúc – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/VGXoPPzrFe4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Phát Khởi Tâm Lành - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phát Khởi Tâm Lành – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/rlZ6CivKdcsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/gtJgi6Qj650Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Hóa Giải Mâu Thuẩn - Pháp thoại đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hóa Giải Mâu Thuẩn – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/zYbLG_9U7ikXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Ngu Dốt Đời Người Là Nói Dối - Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ngu Dốt Đời Người Là Nói Dối – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/RhdVYRVW7oAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Con Đường Chánh Pháp - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đường Chánh Pháp – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/buXLCIKr0tkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Con Đi Tìm Mẹ 1 - Pháp thoại thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đi Tìm Mẹ 1 – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/Qv1zcKY-3K4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Kinh Bốn Hạng Người 2 - Pháp âm đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bốn Hạng Người 2 – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/670k0HAZ4TsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Không Phẫn Nộ - Pháp âm đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Không Phẫn Nộ – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/9MjC5aCSRK4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...
Tu Trong Chướng Duyên 2 - DD giảng sư Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường).mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Trong Chướng Duyên 2 – Thích Nguyên Hạnh

http://youtu.be/nX7nxbl6KZUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) thuyết giảng https://goo.gl/Ws4pla Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những...

Bài mới